Over ons

Hoe de vereniging is ontstaan

De vereniging is ontstaan in juli 2012 uit de behoefte aan een samenwerkingsvorm tussen pedicures, vanwege de aankomende wetswijziging waarbij de voetzorg voor Diabetes type 2 patiënten geïmplementeerd moet zijn in de ketenzorg.

Doel van de vereniging

Het primaire doel van de vereniging is de belangenbehartiging van de leden in de onderhandelingen met de zorggroepen waarbij goede contracten en aanvaardbare tarieven worden nagestreefd.

Wij willen tevens onze krachten bundelen en de multidisciplinaire samenwerking in de ketenzorg bevorderen. Dit doen we samen met onze leden, omdat in een vereniging de leden medezeggenschap hebben.

Nevendoelen van de vereniging

De vereniging is tevens bezig met het ontplooien van activiteiten voor leden zoals korting op bij- en nascholing, vervanging regelen bij (langdurige) ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof, het organiseren van praktijkavonden en bespreken van casuïstiek.

Het bestuur

De vereniging heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Tevens enkele algemene bestuursleden die de leden van het dagelijks bestuur ondersteunen in hun werkzaamheden.

Voorzitter
vacant

Penningmeester
Mevr. N. van Eijsden  -Stavast

Secretariaat
postadres
Mevr. M.P. van Dam – van Balen
p/a Zanddijk 15
3181 HV Rozenburg

pedicurecollectief.zhz@gmail.com